หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Learning


ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่ e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ online ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบโดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ ผู้เรียนจึงสามารถบริหารเวลาได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ เสียงและตัวอักษร จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้ดีขึ้น